Prdecká puttovačka

Prdecká puttovačka - zábava, která ke každému drinku

Prdek byl vždy místem hravých hostů, proto k dnes již legendárním místním hrám, jako je čamburína - hra ve stole, barové mikádo, zatloukání hřebíků a dalším kratochvílím, přidáváme i první venkovní zábavu - discgolfovou puttovačku .

Pravidla

Princip hry je úplně jednoduchý, hráči postupně hází na koš z vybrané vzdálenosti (každý si vždy volí vlastní vzdálenost dle svého rozhodnutí), pokud úspěšně skóruje, připisuje si bodový zisk odpovídající vzdálenosti, pokud disk nezůstane v koši, nepřičítá si v daném kole nic.  

 

V prvním kole je pořadí hráčů určené vzdáleností, na kterou si hráči věří, začíná se od toho nejvzdálenějšího (nejvyšší bodový zisk v případě úspěchu), při vybrané stejné vzdálenosti rozhodne „rychlostřižba“.

V dalších kolech je pak pořadí určeno celkovým bodovým součtem, hráč s nejlepším průběžným ziskem hází jako první (v případě stejného průběžného součtu začíná hráč s vyšším ziskem v posledním kole, při rovnosti opět „rychlosřižba“.

 

Výhodou ostatních hráčů je pak možnost reagovat na jeho úspěšnost, čili místo odhodu se předem hlásí pouze v prvním kole, v těch dalších hráči reagují dle úspěšnosti průběžně lepších hráčů, což dodá hře zajímavější taktický rozměr.

 

Z důvodu bezpečnosti všichni hráči nejdříve odhodí své disky a teprve pak si je jdou společně sebrat, zároveň se hází směrem od terasy a v případě pohybu lidí a zvířat okolo koše hráči počkají, nebo jinak zajistí bezpečí své i ostatních.

 

Při sbírání disků každý hráč nahlas oznámí své aktuální skóre, aby hra rychle a plynule pokračovala do dalšího kola.

Pro platný hod je nutné bezprostředně po odhozu disku nepřešlápnout zvolenou bodovou hranici, prokázat i po odhodu disku svoji stabilitu a zůstat alespoň vteřinu vně zvoleného území všemi částmi vašeho těla. Nelze tedy házet v dopředném pádu, platí zde stejné pravidlo jako při puttování uvnitř kruhu při discgolfu.

 

Vítězem se stává hráč, který jako první dosáhne 21 bodů, vždy se ale dohrává celé kolo, pokud je více vítězů následuje jejich rozhoz systémem „náhlé smrti“, kde se jde od nejnižší hodnoty postupně nahoru až do rozhodnutí.

Pokud se na určité vzdálenosti netrefí všichni hráči v rozhozu, opakují své pokusy ze stejné vzdálenosti, pokud skóruje v následném kole více hráčů, posouvají se úspěšní dále, dokud nedojde k úplnému rozhodnutí.

Nepsaná, ale doporučená pravidla

Speciální prdeckou povinností je dosáhnout v základní hře (bez rozstřelu) přesně 21 bodů, pokud hráč omylem přehraje, vrací se na nulu a je ostatními pasován na „paseckého žumpáčka“ a takto může být ostatními celý den beztrestně oslovován. Navíc je toto považováno za jasné porušení pravidel a z žumpáčka se stává i sponzor, dle doporučení níže.

 

Zdejším nepsaným pravidlem pro nejméně úspěšného hráče po základních kolech (hráč s nejnižším bodovým ziskem na konci toho kola, kdy někdo z hrajících dosáhl přesně 21 bodů) je pak pozvání ostatních na něco dobrého na baru, typicky se zde na Prdku nabízí pro dospělé hráče malá Čurda (nebo místní pivo Prďák), pro dětské hráče pak nějaká cukrovinka nebo nanuk. V případě stejného nejnižšího skóre u více hráčů po základních kolech se opět rozhoduje v rozstřelu, ve stejném formátu jako o vítěze. Rozstřel o další pořadí se nehraje, historii zajímá pouze vítěz a hrdý sponzorJ

 

Jakékoliv nesportovní chování, porušení pravidel, jakožto i nebezpečná hra je pak trestáno na baru se stejným doporučením jako pro posledního.

logo-prdecka-puttovacka-slogan-cerna-tr

Buďte sociální!
Buďte solidární!

V případě více zájemců o hru spojte své síly, případně po skončení vašeho soupeření dejte dalším skupinám prostor svým krátkým přesunem na bar za účelem splnění svých závazků vůči spoluhráčům, které vyplynuly z vaší úspěšnosti a šikovností.

Disky jsou k zapůjčení na baru, prosíme především o ohleduplné a bezpečné hraní.

Potřebujete ubytování, stravování?

Nabízíme vám ubytování v Horské chatě Na Perlíčku - Prdek a v Chatě Hoření Kazdice.

Občerstvení najdete v hospůdce Na Perlíčku - Prdek, kde čepujeme pivo z vlastního minipivovaru.

Volejte +420 739 041 888 (p. Kahuda)